ATLAS F1 - THE JOURNAL OF FORMULA ONE MOTORSPORT
German GP Lap Chart (Gaps)

 
Email to Friend

  Contact the Editor


CLICK TO VIEW
TOP 8 IN CHART

1 1. MSC 1:19.878 2. ALO +1.035 3. RAI +1.434 4. TRU +2.335 5. COU +3.138 6. WEB +4.625 7. MOY +5.288 8. PIZ +6.795 9. SAT +7.471 10. KLI +8.082 11. CDM +8.936 12. BUT +9.362 13. FIS +10.179 14. PTO +10.687 15. MAS +11.283 16. HEI +13.120 17. BAU +13.436 18. BRU +14.031 19. PAN +14.157 20. BAR +16.776
2 1. MSC 2:34.514 2. RAI +2.106 3. ALO +3.158 4. TRU +4.020 5. COU +4.435 6. WEB +5.819 7. MOY +6.316 8. PIZ +7.913 9. SAT +8.784 10. KLI +10.125 11. BUT +10.576 12. CDM +11.620 13. FIS +13.001 14. PTO +13.553 15. MAS +14.199 16. HEI +16.250 17. BAU +17.662 18. PAN +17.766 19. BRU +21.312 20. BAR +39.658
3 1. MSC 3:48.690 2. RAI +2.229 3. ALO +3.967 4. TRU +5.026 5. COU +5.879 6. WEB +7.316 7. MOY +7.793 8. PIZ +8.786 9. SAT +10.162 10. KLI +12.120 11. BUT +12.297 12. CDM +13.788 13. FIS +15.902 14. PTO +16.610 15. MAS +17.172 16. HEI +19.315 17. PAN +19.963 18. BAU +23.021 19. BRU +27.974 20. BAR +41.575
4 1. MSC 5:02.882 2. RAI +2.120 3. ALO +4.392 4. TRU +5.881 5. COU +6.581 6. MOY +8.358 7. WEB +9.622 8. PIZ +11.143 9. SAT +11.715 10. BUT +13.309 11. KLI +15.001 12. CDM +15.664 13. FIS +18.463 14. PTO +19.452 15. MAS +20.069 16. HEI +22.199 17. PAN +22.572 18. BAU +27.784 19. BRU +34.179 20. BAR +42.927
5 1. MSC 6:16.665 2. RAI +2.385 3. ALO +5.156 4. TRU +6.619 5. COU +7.543 6. MOY +9.067 7. WEB +11.701 8. PIZ +12.366 9. SAT +13.056 10. BUT +14.053 11. KLI +17.420 12. CDM +18.122 13. FIS +21.042 14. PTO +22.163 15. MAS +22.846 16. HEI +25.320 17. PAN +25.574 18. BAU +33.308 19. BRU +41.058 20. BAR +44.845
6 1. MSC 7:30.712 2. RAI +3.023 3. ALO +5.650 4. TRU +7.330 5. COU +8.187 6. MOY +9.708 7. WEB +13.141 8. PIZ +13.821 9. SAT +14.422 10. BUT +14.989 11. KLI +19.487 12. CDM +20.167 13. FIS +23.230 14. PTO +24.599 15. MAS +25.387 16. HEI +28.493 17. PAN +28.783 18. BAU +38.470 19. BAR +46.512 20. BRU +48.258
7 1. MSC 8:44.755 2. RAI +3.296 3. ALO +6.128 4. TRU +7.749 5. COU +9.145 6. MOY +10.302 7. WEB +14.683 8. PIZ +15.280 9. SAT +15.857 10. BUT +16.454 11. KLI +21.803 12. CDM +22.295 13. FIS +25.787 14. PTO +27.335 15. MAS +28.419 16. PAN +30.650 17. HEI +32.542 18. BAU +44.096 19. BAR +48.681 20. BRU +54.962
8 1. MSC 9:58.619 2. RAI +3.364 3. ALO +6.529 4. TRU +8.401 5. COU +9.839 6. MOY +11.221 7. WEB +16.114 8. PIZ +16.550 9. SAT +17.262 10. BUT +18.070 11. KLI +24.159 12. CDM +24.938 13. FIS +28.228 14. PTO +29.951 15. MAS +31.255 16. PAN +31.934 17. HEI +35.673 18. BAU +49.333 19. BAR +50.236 20. BRU +1:01.243
9 1. MSC 11:12.741 2. RAI +3.360 3. TRU +8.665 4. ALO +9.840 5. COU +10.432 6. MOY +12.053 7. WEB +17.302 8. SAT +18.877 9. BUT +19.475 10. PIZ +21.170 11. KLI +25.729 12. CDM +26.607 13. FIS +30.306 14. PTO +32.372 15. MAS +33.535 16. PAN +33.970 17. HEI +38.955 18. BAR +51.576 19. BAU +54.463 20. BRU +1:08.669
10 1. MSC 12:29.812 2. RAI +0.069 3. TRU +9.046 4. MOY +9.428 5. COU +10.792 6. WEB +15.123 7. BUT +17.313 8. SAT +19.668 9. KLI +24.232 10. ALO +26.013 11. CDM +27.962 12. FIS +29.352 13. PTO +31.536 14. MAS +32.973 15. PAN +33.360 16. PIZ +35.344 17. HEI +39.446 18. BAR +49.987 19. BAU +58.217 20. BRU +1:12.055
11 1. RAI 13:46.802 2. MOY +10.321 3. WEB +13.083 4. BUT +14.440 5. MSC +17.410 6. KLI +23.196 7. ALO +24.908 8. TRU +26.743 9. COU +27.166 10. FIS +29.012 11. PTO +31.121 12. MAS +32.476 13. PIZ +33.592 14. SAT +35.084 15. PAN +36.124 16. HEI +39.385 17. CDM +43.151 18. BAR +48.262 19. BAU +1:00.601 20. BRU +1:15.359
12 1. BUT 15:15.799 2. WEB +1.708 3. MSC +3.458 4. RAI +4.697 5. KLI +9.772 6. ALO +11.501 7. COU +13.514 8. TRU +14.816 9. MOY +15.116 10. FIS +16.647 11. MAS +20.251 12. PIZ +20.837 13. SAT +21.440 14. HEI +28.283 15. CDM +29.885 16. BAR +35.395 17. PAN +40.803 18. BAU +51.300 19. PTO +1:02.542 20. BRU +1:06.706
13 1. BUT 16:30.079 2. MSC +4.117 3. RAI +5.200 4. ALO +13.108 5. KLI +13.903 6. COU +14.155 7. MOY +16.236 8. TRU +17.582 9. FIS +18.715 10. WEB +19.736 11. MAS +22.773 12. PIZ +23.383 13. SAT +23.740 14. HEI +31.680 15. CDM +32.112 16. BAR +36.698 17. PAN +41.396 18. BAU +56.429 19. BRU +1:12.748 20. PTO +1:24.194
14 1. BUT 17:47.240 2. MSC +1.912 3. ALO +12.191 4. COU +13.364 5. MOY +15.226 6. TRU +18.516 7. FIS +18.965 8. WEB +19.308 9. MAS +22.601 10. PIZ +23.048 11. SAT +23.454 12. KLI +29.604 13. HEI +32.974 14. CDM +33.352 15. BAR +35.812 16. PAN +41.172 17. BAU +59.340 18. BRU +1:16.722 19. PTO +1:24.756
15 1. MSC 19:04.868 2. ALO +10.455 3. COU +11.544 4. MOY +13.192 5. BUT +14.847 6. TRU +18.165 7. WEB +18.496 8. FIS +18.868 9. MAS +21.778 10. PIZ +22.134 11. SAT +22.633 12. KLI +27.292 13. HEI +33.204 14. CDM +33.650 15. BAR +34.259 16. PAN +39.902 17. BAU +1:05.110 18. BRU +1:20.667 19. PTO +1:24.842
16 1. MSC 20:20.682 2. ALO +10.113 3. COU +11.303 4. MOY +12.916 5. BUT +13.981 6. TRU +19.150 7. WEB +19.539 8. FIS +20.051 9. MAS +22.479 10. PIZ +23.132 11. SAT +23.650 12. KLI +28.366 13. HEI +34.642 14. BAR +34.992 15. CDM +35.501 16. PAN +40.202 17. PTO +1:25.796 18. BRU +1:27.957 19. BAU +1:29.923
17 1. MSC 21:35.528 2. ALO +11.392 3. COU +12.365 4. MOY +13.884 5. BUT +15.180 6. TRU +20.418 7. WEB +21.244 8. FIS +21.814 9. MAS +23.988 10. SAT +24.838 11. PIZ +25.746 12. KLI +29.183 13. BAR +35.859 14. HEI +37.479 15. CDM +37.928 16. PAN +41.430 17. PTO +1:30.465 18. BAU +1:35.135 19. BRU +2:42.799
18 1. MSC 22:50.367 2. ALO +12.181 3. COU +13.449 4. MOY +14.941 5. BUT +16.277 6. TRU +21.813 7. WEB +22.677 8. FIS +23.733 9. MAS +25.668 10. SAT +26.181 11. PIZ +28.977 12. KLI +31.113 13. BAR +36.747 14. CDM +40.474 15. PAN +42.566 16. HEI +42.965 17. PTO +1:33.883 18. BAU +1:39.056 19. BRU +2:50.518
19 1. MSC 24:04.911 2. ALO +13.554 3. COU +14.832 4. MOY +15.681 5. BUT +17.342 6. TRU +24.733 7. WEB +25.094 8. FIS +25.561 9. SAT +26.939 10. MAS +28.159 11. PIZ +30.173 12. KLI +33.294 13. BAR +37.515 14. CDM +41.624 15. PAN +43.659 16. HEI +1:04.467 17. PTO +1:36.355 18. BAU +1:48.221 19. BRU +2:55.752
20 1. MSC 25:20.033 2. ALO +14.028 3. COU +15.365 4. MOY +16.324 5. BUT +17.751 6. TRU +26.544 7. WEB +27.293 8. FIS +28.231 9. SAT +28.639 10. MAS +30.094 11. PIZ +31.164 12. KLI +34.540 13. BAR +37.407 14. CDM +41.647 15. PAN +43.824 16. HEI +1:06.248 17. PTO +1:38.308 18. BAU +1:53.820 19. BRU +2:59.882
21 1. MSC 26:34.632 2. ALO +14.642 3. COU +16.045 4. BUT +18.252 5. MOY +19.931 6. TRU +28.454 7. WEB +28.879 8. SAT +30.280 9. MAS +31.847 10. FIS +32.332 11. PIZ +32.879 12. KLI +36.999 13. BAR +39.227 14. CDM +42.603 15. PAN +45.257 16. HEI +1:08.959 17. PTO +1:40.613 18. BAU +1:58.738 19. BRU +3:08.197
22 1. MSC 27:49.485 2. ALO +15.113 3. COU +16.561 4. BUT +18.410 5. MOY +20.943 6. TRU +30.942 7. SAT +31.241 8. WEB +31.944 9. MAS +33.459 10. PIZ +34.223 11. KLI +38.646 12. BAR +40.449 13. CDM +46.849 14. PAN +48.479 15. FIS +51.991 16. HEI +1:11.443 17. PTO +1:42.473 18. BAU +2:02.736 19. BRU +3:13.843
23 1. MSC 29:04.246 2. ALO +15.524 3. COU +17.274 4. BUT +18.623 5. MOY +21.859 6. TRU +33.749 7. SAT +33.987 8. WEB +34.410 9. PIZ +35.979 10. MAS +38.167 11. KLI +40.248 12. BAR +44.150 13. PAN +49.341 14. FIS +53.032 15. CDM +1:05.534 16. HEI +1:14.326 17. PTO +1:44.625 18. BAU +2:08.230 19. BRU +3:18.269
24 1. MSC 30:19.368 2. ALO +15.397 3. COU +17.648 4. BUT +18.623 5. MOY +22.102 6. TRU +35.297 7. SAT +35.503 8. WEB +36.142 9. PIZ +37.342 10. KLI +41.058 11. PAN +50.805 12. FIS +54.162 13. MAS +58.040 14. BAR +1:03.324 15. CDM +1:06.206 16. HEI +1:17.889 17. PTO +1:46.012 18. BAU +2:13.005 19. BRU +3:22.568
25 1. MSC 31:35.103 2. ALO +14.924 3. COU +17.363 4. BUT +18.128 5. MOY +21.939 6. TRU +36.358 7. SAT +36.657 8. WEB +37.094 9. PIZ +37.924 10. KLI +41.194 11. PAN +51.033 12. FIS +54.756 13. MAS +58.755 14. BAR +1:03.378 15. CDM +1:06.107 16. HEI +1:19.920 17. PTO +1:46.810 18. BAU +2:17.700 19. BRU +3:27.474
26 1. MSC 32:50.311 2. ALO +15.058 3. COU +17.566 4. BUT +18.419 5. MOY +23.001 6. SAT +37.433 7. WEB +38.376 8. TRU +40.252 9. PIZ +40.786 10. KLI +42.201 11. PAN +51.888 12. FIS +55.818 13. MAS +1:00.378 14. BAR +1:04.048 15. CDM +1:06.966 16. HEI +1:23.287 17. PTO +1:48.260 18. BAU +2:22.876 19. BRU +3:33.076
27 1. MSC 34:05.099 2. ALO +15.363 3. COU +18.280 4. BUT +19.070 5. MOY +27.797 6. WEB +39.004 7. SAT +39.903 8. TRU +43.180 9. PIZ +43.392 10. KLI +43.953 11. PAN +53.182 12. FIS +57.677 13. MAS +1:02.186 14. BAR +1:05.956 15. CDM +1:08.335 16. HEI +1:26.611 17. PTO +1:50.176 18. BAU +2:27.799 19. BRU +3:41.537
28 1. MSC 35:22.832 2. ALO +12.589 3. BUT +16.559 4. COU +18.638 5. WEB +36.190 6. KLI +43.434 7. MOY +43.879 8. TRU +45.089 9. PIZ +45.744 10. PAN +50.840 11. SAT +54.746 12. FIS +57.909 13. MAS +1:01.370 14. BAR +1:04.475 15. CDM +1:07.203 16. HEI +1:27.404 17. PTO +1:50.322 18. BAU +2:29.090 19. BRU +3:46.402
29 1. ALO 36:53.497 2. BUT +0.554 3. MSC +3.017 4. COU +20.216 5. WEB +23.847 6. KLI +28.941 7. MOY +29.796 8. SAT +38.666 9. PAN +39.087 10. FIS +43.417 11. MAS +47.671 12. PIZ +47.950 13. BAR +50.170 14. CDM +53.088 15. TRU +55.203 16. HEI +1:14.762 17. PTO +1:40.333 18. BAU +2:17.573 19. BRU +3:34.805
30 1. BUT 38:08.780 2. MSC +3.322 3. ALO +16.224 4. COU +19.961 5. KLI +29.137 6. MOY +30.635 7. SAT +38.567 8. WEB +39.670 9. FIS +44.318 10. PIZ +48.111 11. BAR +51.234 12. MAS +52.405 13. CDM +54.466 14. TRU +55.354 15. PAN +57.126 16. HEI +1:18.381 17. PTO +2:02.806 18. BAU +2:25.102 19. BRU +3:38.702
31 1. BUT 39:23.749 2. MSC +3.925 3. ALO +16.505 4. COU +19.964 5. MOY +31.433 6. KLI +32.677 7. WEB +40.213 8. SAT +44.963 9. FIS +46.019 10. PIZ +48.440 11. BAR +52.150 12. MAS +54.432 13. CDM +55.697 14. TRU +56.833 15. PAN +58.108 16. HEI +1:22.548 17. PTO +2:06.870 18. BAU +2:48.641 19. BRU +3:42.534
32 1. BUT 40:38.541 2. MSC +4.755 3. ALO +16.983 4. COU +20.507 5. MOY +32.297 6. WEB +40.316 7. SAT +46.431 8. FIS +47.536 9. PIZ +48.890 10. KLI +50.922 11. BAR +53.556 12. MAS +56.695 13. CDM +57.354 14. TRU +58.228 15. PAN +59.188 16. HEI +1:25.775 17. PTO +2:10.837 18. BAU +2:54.271 19. BRU +3:50.620
33 1. BUT 41:53.122 2. MSC +5.206 3. ALO +18.010 4. COU +21.494 5. MOY +33.048 6. WEB +40.798 7. SAT +47.077 8. FIS +49.234 9. PIZ +49.671 10. KLI +51.386 11. BAR +55.193 12. MAS +59.061 13. CDM +59.553 14. TRU +1:00.234 15. PAN +1:00.730 16. HEI +1:28.985 17. PTO +2:13.177 18. BAU +2:58.927 19. BRU +4:14.394
34 1. BUT 43:10.628 2. MSC +2.518 3. ALO +15.654 4. COU +20.119 5. MOY +30.768 6. WEB +38.947 7. SAT +45.303 8. FIS +47.827 9. PIZ +48.368 10. KLI +49.967 11. BAR +53.291 12. CDM +58.575 13. MAS +1:00.644 14. TRU +1:01.097 15. PAN +1:01.491 16. HEI +1:30.006 17. PTO +2:12.590 18. BAU +3:00.495 19. BRU +4:15.297
35 1. MSC 44:28.300 2. ALO +13.491 3. BUT +13.779 4. COU +17.933 5. MOY +28.566 6. WEB +37.009 7. SAT +43.479 8. FIS +46.141 9. PIZ +46.711 10. KLI +48.819 11. BAR +51.381 12. CDM +56.853 13. MAS +1:00.169 14. TRU +1:00.832 15. PAN +1:01.365 16. HEI +1:32.559 17. PTO +2:11.738 18. BAU +3:03.318 19. BRU +4:18.969
36 1. MSC 45:43.220 2. ALO +14.483 3. BUT +14.919 4. COU +18.573 5. MOY +29.258 6. WEB +37.534 7. SAT +43.867 8. FIS +46.861 9. PIZ +47.397 10. KLI +50.156 11. BAR +51.901 12. CDM +57.887 13. MAS +1:02.189 14. TRU +1:02.744 15. PAN +1:03.210 16. HEI +1:37.454 17. PTO +2:13.680 18. BAU +3:07.761 19. BRU +4:23.343
37 1. MSC 46:58.281 2. ALO +15.671 3. BUT +16.130 4. COU +19.529 5. MOY +29.911 6. WEB +38.087 7. SAT +44.224 8. FIS +47.753 9. PIZ +48.287 10. KLI +51.528 11. BAR +52.450 12. CDM +59.152 13. MAS +1:04.369 14. TRU +1:04.971 15. PAN +1:05.477 16. HEI +1:41.544 17. PTO +2:16.835 18. BAU +3:13.763 19. BRU +4:30.012
38 1. MSC 48:13.452 2. ALO +16.215 3. BUT +16.794 4. COU +19.890 5. MOY +30.468 6. WEB +38.708 7. SAT +44.781 8. FIS +48.481 9. PIZ +49.311 10. KLI +52.308 11. BAR +53.474 12. CDM +1:00.253 13. TRU +1:05.946 14. MAS +1:06.937 15. PAN +1:07.677 16. HEI +1:47.767 17. PTO +2:18.845 18. BAU +3:19.847 19. BRU +4:35.180
39 1. MSC 49:28.044 2. ALO +16.698 3. BUT +17.636 4. COU +20.693 5. MOY +31.317 6. WEB +40.486 7. SAT +45.943 8. FIS +49.524 9. PIZ +50.295 10. KLI +53.836 11. BAR +54.641 12. TRU +1:06.553 13. MAS +1:09.532 14. PAN +1:10.496 15. HEI +2:19.081 16. PTO +2:21.475 17. BAU +3:29.114 18. BRU +4:42.935
40 1. MSC 50:42.937 2. ALO +16.927 3. BUT +19.436 4. COU +21.405 5. MOY +32.986 6. WEB +41.433 7. SAT +47.589 8. FIS +51.079 9. PIZ +51.725 10. KLI +55.027 11. BAR +56.021 12. TRU +1:07.402 13. MAS +1:11.473 14. PAN +1:11.984 15. PTO +2:24.757 16. HEI +2:42.938 17. BAU +3:33.941 18. BRU +4:48.976
41 1. MSC 51:57.911 2. ALO +17.040 3. BUT +19.439 4. COU +21.801 5. MOY +33.686 6. WEB +43.827 7. SAT +48.983 8. FIS +52.593 9. PIZ +53.302 10. KLI +56.543 11. BAR +57.598 12. TRU +1:08.189 13. MAS +1:13.486 14. PAN +1:13.930 15. PTO +2:26.804 16. HEI +2:46.726 17. BAU +3:37.845 18. BRU +4:53.253
42 1. MSC 53:12.752 2. ALO +17.395 3. BUT +20.051 4. COU +22.646 5. MOY +34.424 6. WEB +44.548 7. SAT +49.611 8. FIS +53.474 9. PIZ +54.297 10. KLI +58.171 11. BAR +59.000 12. TRU +1:08.242 13. MAS +1:15.662 14. PAN +1:16.744 15. PTO +2:28.741 16. HEI +3:32.677 17. BAU +3:43.067 18. BRU +4:58.458
43 1. MSC 54:28.821 2. ALO +16.152 3. BUT +18.876 4. COU +22.118 5. MOY +33.835 6. WEB +44.023 7. SAT +48.758 8. FIS +53.191 9. PIZ +53.846 10. BAR +59.081 11. KLI +1:00.901 12. TRU +1:07.870 13. MAS +1:17.684 14. PAN +1:18.072 15. PTO +2:29.263 16. BAU +3:46.314 17. BRU +5:01.080
44 1. MSC 55:44.631 2. ALO +15.640 3. BUT +18.087 4. COU +21.495 5. MOY +33.678 6. WEB +43.829 7. SAT +48.180 8. PIZ +53.568 9. FIS +55.292 10. BAR +58.388 11. KLI +1:01.430 12. TRU +1:08.164 13. MAS +1:18.549 14. PAN +1:18.975 15. PTO +2:32.119 16. BAU +3:51.817 17. BRU +5:04.462
45 1. MSC 56:59.274 2. ALO +15.572 3. BUT +17.869 4. COU +22.105 5. MOY +34.478 6. WEB +46.894 7. SAT +48.524 8. PIZ +53.978 9. BAR +58.733 10. KLI +1:02.774 11. TRU +1:11.364 12. FIS +1:15.836 13. PAN +1:21.172 14. MAS +1:23.506 15. PTO +2:35.017 16. BAU +3:57.076 17. BRU +5:12.430
46 1. MSC 58:15.489 2. ALO +13.955 3. BUT +16.077 4. COU +21.171 5. MOY +33.348 6. SAT +47.163 7. PIZ +55.462 8. BAR +1:00.060 9. KLI +1:02.706 10. WEB +1:04.731 11. FIS +1:17.129 12. PAN +1:21.301 13. TRU +1:28.358 14. MAS +1:41.766 15. PTO +2:38.484 16. BAU +4:06.471 17. BRU +5:14.875
47 1. MSC 59:33.850 2. BUT +12.333 3. ALO +13.195 4. COU +21.270 5. MOY +30.148 6. SAT +43.598 7. KLI +59.646 8. WEB +1:01.960 9. PIZ +1:10.537 10. FIS +1:15.458 11. BAR +1:15.916 12. PAN +1:19.229 13. TRU +1:25.414 14. MAS +1:39.790 15. PTO +3:05.018 16. BAU +4:27.748 17. BRU +5:16.880
48 1. BUT 1h01:01.023 2. MSC +8.522 3. ALO +19.283 4. MOY +23.007 5. COU +27.905 6. SAT +33.961 7. WEB +50.688 8. KLI +52.081 9. PIZ +58.194 10. FIS +1:05.260 11. BAR +1:05.946 12. PAN +1:11.486 13. TRU +1:14.620 14. MAS +1:29.480 15. PTO +2:54.168 16. BAU +4:19.959 17. BRU +5:08.530
49 1. BUT 1h02:16.551 2. MSC +9.053 3. ALO +19.067 4. COU +27.825 5. MOY +40.528 6. WEB +51.457 7. SAT +52.237 8. PIZ +57.816 9. BAR +1:06.205 10. FIS +1:07.229 11. KLI +1:10.135 12. TRU +1:14.913 13. MAS +1:30.723 14. PAN +1:31.907 15. PTO +2:55.507 16. BAU +4:23.787 17. BRU +5:15.795
50 1. BUT 1h03:34.792 2. MSC +6.185 3. ALO +16.107 4. COU +25.553 5. MOY +37.119 6. WEB +49.641 7. SAT +50.509 8. PIZ +54.926 9. BAR +1:03.634 10. FIS +1:05.541 11. KLI +1:08.546 12. TRU +1:12.995 13. MAS +1:29.036 14. PAN +1:29.497 15. PTO +2:54.130 16. BAU +4:26.691 17. BRU +5:37.855
51 1. MSC 1h04:56.886 2. ALO +9.648 3. BUT +10.131 4. COU +19.026 5. MOY +30.437 6. WEB +43.609 7. SAT +44.933 8. PIZ +48.354 9. BAR +57.084 10. FIS +59.631 11. KLI +1:02.886 12. TRU +1:06.592 13. MAS +1:23.262 14. PAN +1:23.752 15. PTO +2:48.873 16. BAU +4:24.166 17. BRU +5:36.127
52 1. MSC 1h06:12.525 2. BUT +10.272 3. ALO +11.230 4. COU +19.037 5. MOY +30.414 6. WEB +44.042 7. SAT +45.632 8. PIZ +47.921 9. BAR +56.966 10. FIS +1:00.480 11. KLI +1:03.723 12. TRU +1:07.077 13. MAS +1:24.294 14. PAN +1:24.808 15. PTO +2:50.097 16. BAU +4:27.769 17. BRU +5:38.860
53 1. MSC 1h07:28.583 2. BUT +9.742 3. ALO +13.373 4. COU +18.977 5. MOY +30.136 6. WEB +44.111 7. SAT +45.668 8. PIZ +47.242 9. BAR +56.445 10. FIS +1:00.796 11. KLI +1:04.390 12. TRU +1:06.932 13. MAS +1:24.707 14. PAN +1:26.467 15. PTO +2:52.258 16. BAU +4:31.271 17. BRU +5:41.658
54 1. MSC 1h08:43.913 2. BUT +10.186 3. ALO +16.561 4. COU +19.660 5. MOY +30.149 6. WEB +44.775 7. SAT +46.476 8. PIZ +47.189 9. BAR +56.730 10. FIS +1:01.548 11. KLI +1:05.718 12. TRU +1:07.194 13. MAS +1:27.007 14. PAN +1:27.505 15. PTO +2:54.604 16. BAU +4:38.632 17. BRU +5:45.196
55 1. MSC 1h09:59.130 2. BUT +10.529 3. ALO +19.043 4. COU +20.317 5. MOY +30.082 6. WEB +45.339 7. SAT +47.182 8. PIZ +47.658 9. BAR +56.836 10. FIS +1:02.403 11. KLI +1:06.813 12. TRU +1:07.655 13. MAS +1:28.250 14. PAN +1:29.786 15. PTO +2:56.748 16. BAU +4:44.557 17. BRU +5:48.834
56 1. MSC 1h11:14.640 2. BUT +10.309 3. ALO +21.671 4. COU +21.911 5. MOY +29.782 6. WEB +45.947 7. SAT +47.381 8. PIZ +48.061 9. BAR +56.433 10. FIS +1:02.978 11. KLI +1:07.248 12. TRU +1:08.250 13. MAS +1:29.112 14. PAN +1:30.347 15. PTO +2:58.008 16. BAU +4:48.868 17. BRU +5:55.174
57 1. MSC 1h12:30.091 2. BUT +9.940 3. ALO +23.241 4. COU +24.057 5. MOY +29.145 6. WEB +46.369 7. SAT +47.881 8. PIZ +49.101 9. BAR +56.675 10. FIS +1:03.664 11. KLI +1:07.717 12. TRU +1:08.765 13. MAS +1:30.186 14. PAN +1:35.294 15. PTO +3:00.912 16. BAU +4:53.945 17. BRU +6:00.303
58 1. MSC 1h13:45.371 2. BUT +9.707 3. ALO +23.117 4. COU +24.465 5. MOY +28.645 6. WEB +46.804 7. SAT +48.212 8. PIZ +48.963 9. BAR +57.054 10. FIS +1:04.874 11. KLI +1:08.516 12. TRU +1:09.474 13. MAS +1:31.258 14. PAN +1:52.023 15. PTO +3:02.187 16. BAU +5:00.530 17. BRU +6:03.778
59 1. MSC 1h15:00.929 2. BUT +9.473 3. ALO +22.520 4. COU +24.221 5. MOY +27.928 6. WEB +47.079 7. SAT +48.332 8. PIZ +48.901 9. BAR +56.459 10. FIS +1:05.326 11. KLI +1:08.878 12. TRU +1:09.785 13. MAS +1:32.324 14. PAN +1:50.712 15. PTO +3:03.441 16. BAU +5:05.666 17. BRU +6:06.903
60 1. MSC 1h16:16.218 2. BUT +9.104 3. ALO +22.107 4. COU +24.212 5. MOY +27.152 6. WEB +47.556 7. PIZ +49.594 8. SAT +51.814 9. BAR +56.290 10. FIS +1:06.388 11. KLI +1:09.340 12. TRU +1:10.298 13. MAS +1:33.600 14. PAN +1:51.435 15. PTO +3:34.771 16. BAU +5:09.760 17. BRU +6:10.038
61 1. MSC 1h17:31.405 2. BUT +9.410 3. ALO +21.768 4. COU +24.082 5. MOY +26.719 6. WEB +47.974 7. PIZ +49.445 8. SAT +52.667 9. BAR +56.962 10. FIS +1:09.226 11. KLI +1:10.400 12. TRU +1:11.438 13. MAS +1:34.661 14. PAN +1:52.249 15. PTO +3:54.783 16. BAU +5:15.535 17. BRU +6:18.041
62 1. MSC 1h18:46.829 2. BUT +9.683 3. ALO +21.546 4. COU +23.863 5. MOY +26.795 6. WEB +48.279 7. PIZ +49.130 8. SAT +53.084 9. BAR +57.054 10. FIS +1:09.718 11. KLI +1:10.995 12. TRU +1:12.084 13. MAS +1:35.487 14. PAN +1:52.656 15. PTO +3:55.668 16. BAU +5:20.251 17. BRU +6:22.326
63 1. MSC 1h20:02.729 2. BUT +9.461 3. ALO +20.834 4. COU +23.361 5. MOY +26.614 6. WEB +47.581 7. PIZ +48.638 8. SAT +52.867 9. BAR +58.304 10. FIS +1:09.576 11. KLI +1:11.411 12. TRU +1:12.269 13. MAS +1:37.225 14. PAN +1:53.092 15. PTO +3:55.826
64 1. MSC 1h21:17.961 2. BUT +9.902 3. ALO +20.552 4. COU +23.781 5. MOY +27.280 6. WEB +47.303 7. PIZ +48.422 8. SAT +53.070 9. BAR +58.244 10. FIS +1:10.268 11. KLI +1:12.162 12. TRU +1:13.202 13. MAS +1:38.304 14. PAN +1:54.075
65 1. MSC 1h22:34.319 2. BUT +9.688 3. ALO +19.111 4. COU +23.323 5. MOY +26.338 6. WEB +45.828 7. PIZ +46.650 8. SAT +51.723 9. BAR +57.250 10. FIS +1:10.278 11. KLI +1:12.609 12. TRU +1:13.807 13. MAS +1:40.682 14. PAN +1:55.032
66 1. MSC 1h23:54.848 2. BUT +8.388 3. ALO +16.351 4. COU +19.231 5. MOY +23.055 6. WEB +41.108 7. PIZ +41.956 8. SAT +46.842 9. FIS +1:07.102 10. KLI +1:08.578 11. TRU +1:10.258 12. BAR +1:13.252


Raw data © Fédération Internationale de l'Automobile, 8 Place de la Concorde, 75008 Paris, France.
© 1995-2005 Kaizar.Com, Inc. . This service is provided under the Atlas F1 terms and conditions.
Please Contact Us for permission to republish this or any other material from Atlas F1.