ATLAS F1 - THE JOURNAL OF FORMULA ONE MOTORSPORT
Italian GP Lap Chart (Gaps)

 
Email to Friend

  Contact the Editor


CLICK TO VIEW
TOP 8 IN CHART

1 1. BAR 1:32.378 2. ALO +6.943 3. MOY +7.390 4. RAI +8.878 5. BUT +9.510 6. SAT +10.501 7. MAS +11.092 8. TRU +15.079 9. KLI +15.110 10. ZON +16.588 11. WEB +16.778 12. BRU +17.027 13. FIS +18.476 14. PTO +18.929 15. MSC +21.257 16. COU +22.221 17. BAU +22.328 18. HEI +25.099 19. PIZ +33.878
2 1. BAR 3:02.097 2. ALO +8.265 3. MOY +9.438 4. BUT +11.174 5. RAI +11.895 6. MAS +13.365 7. SAT +14.633 8. KLI +21.196 9. TRU +21.236 10. WEB +21.474 11. BRU +24.598 12. ZON +25.499 13. FIS +25.883 14. MSC +26.300 15. PTO +26.991 16. COU +27.072 17. BAU +31.348 18. HEI +32.404 19. PIZ +35.494
3 1. BAR 4:31.738 2. ALO +6.613 3. MOY +10.132 4. BUT +10.596 5. RAI +11.364 6. MAS +14.862 7. SAT +15.003 8. TRU +22.395 9. KLI +22.584 10. WEB +23.196 11. BRU +28.052 12. FIS +30.403 13. COU +31.103 14. ZON +31.404 15. MSC +31.716 16. PTO +32.420 17. PIZ +37.634 18. BAU +37.676 19. HEI +38.268
4 1. BAR 6:02.218 2. ALO +2.831 3. BUT +8.085 4. MOY +8.967 5. RAI +9.593 6. SAT +15.212 7. MAS +15.518 8. TRU +21.157 9. KLI +21.396 10. WEB +21.709 11. BRU +29.567 12. FIS +30.293 13. COU +30.718 14. MSC +30.824 15. ZON +32.866 16. PTO +33.909 17. PIZ +34.390 18. BAU +39.661 19. HEI +39.883
5 1. ALO 7:30.813 2. BUT +5.530 3. BAR +5.728 4. MOY +6.659 5. RAI +7.524 6. SAT +13.351 7. TRU +19.906 8. KLI +20.111 9. WEB +20.769 10. MAS +20.977 11. FIS +30.597 12. MSC +31.581 13. COU +32.260 14. PIZ +32.827 15. ZON +33.122 16. BRU +33.527 17. PTO +35.729 18. BAU +41.551 19. HEI +41.817
6 1. ALO 8:55.067 2. BUT +5.937 3. MOY +7.192 4. RAI +8.675 5. SAT +14.285 6. KLI +22.254 7. TRU +23.625 8. WEB +23.711 9. BAR +32.019 10. FIS +32.920 11. MSC +33.360 12. PIZ +34.981 13. ZON +36.389 14. COU +36.910 15. PTO +39.417 16. BRU +41.689 17. BAU +46.885 18. HEI +47.113 19. MAS +48.134
7 1. ALO 10:19.083 2. BUT +6.571 3. MOY +7.747 4. RAI +9.028 5. SAT +14.833 6. KLI +23.521 7. WEB +25.322 8. TRU +26.946 9. BAR +33.446 10. FIS +34.542 11. MSC +34.865 12. PIZ +35.517 13. ZON +38.090 14. COU +39.002 15. PTO +42.478 16. BAU +51.355 17. HEI +51.594 18. MAS +51.930 19. BRU +53.462
8 1. ALO 11:42.545 2. BUT +7.281 3. MOY +8.338 4. RAI +9.667 5. SAT +15.338 6. KLI +24.445 7. WEB +26.674 8. TRU +28.801 9. BAR +34.731 10. FIS +36.324 11. MSC +36.436 12. PIZ +37.073 13. ZON +39.677 14. COU +41.628 15. PTO +45.705 16. BAU +55.797 17. HEI +56.968 18. MAS +1:06.989 19. BRU +1:26.320
9 1. ALO 13:07.651 2. BUT +6.115 3. MOY +7.158 4. RAI +8.980 5. SAT +13.987 6. KLI +23.170 7. WEB +25.841 8. TRU +28.709 9. BAR +34.704 10. MSC +35.181 11. FIS +36.665 12. PIZ +36.843 13. ZON +39.553 14. COU +41.767 15. PTO +46.483 16. BAU +58.750 17. HEI +59.027 18. BRU +1:29.624 19. MAS +1:35.796
10 1. ALO 14:35.006 2. BUT +2.335 3. MOY +2.928 4. RAI +6.108 5. SAT +10.762 6. KLI +19.529 7. WEB +22.356 8. TRU +25.528 9. BAR +31.592 10. MSC +31.752 11. PIZ +33.097 12. FIS +34.762 13. ZON +36.335 14. COU +39.197 15. PTO +44.320 16. HEI +58.208 17. BAU +1:02.050 18. BRU +1:31.830 19. MAS +1:34.068
11 1. BUT 16:00.376 2. MOY +1.131 3. RAI +4.103 4. SAT +8.820 5. WEB +20.670 6. KLI +21.543 7. ALO +23.914 8. TRU +25.160 9. MSC +29.165 10. BAR +30.854 11. PIZ +31.126 12. FIS +33.839 13. ZON +35.675 14. COU +38.945 15. PTO +43.579 16. HEI +59.175 17. BAU +1:04.321 18. MAS +1:35.486 19. BRU +1:36.170
12 1. BUT 17:23.562 2. MOY +0.960 3. RAI +4.423 4. SAT +8.981 5. WEB +24.350 6. ALO +24.736 7. MSC +27.952 8. TRU +30.784 9. BAR +31.909 10. PIZ +32.652 11. FIS +34.578 12. ZON +36.628 13. COU +40.728 14. PTO +44.776 15. KLI +49.608 16. HEI +1:01.901 17. BAU +1:09.304 18. MAS +1:37.431 19. BRU +1:40.912
13 1. BUT 18:46.233 2. MOY +4.492 3. SAT +13.963 4. RAI +16.373 5. ALO +26.160 6. MSC +27.451 7. PIZ +33.411 8. BAR +33.970 9. FIS +35.748 10. ZON +42.173 11. COU +42.350 12. PTO +46.166 13. WEB +51.929 14. KLI +52.792 15. TRU +58.777 16. HEI +1:04.875 17. BAU +1:18.736 18. MAS +1:39.561 19. BRU +1:46.713
14 1. BUT 20:12.217 2. ALO +24.275 3. MSC +24.556 4. MOY +27.853 5. PIZ +30.450 6. BAR +32.227 7. FIS +33.695 8. SAT +35.830 9. COU +40.630 10. PTO +48.149 11. WEB +51.263 12. KLI +53.299 13. TRU +57.897 14. HEI +1:05.164 15. ZON +1:05.887 16. MAS +1:38.406 17. BAU +1:48.366 18. BRU +1:50.428
15 1. BUT 22:00.877 2. ALO +1.621 3. MOY +3.670 4. MSC +4.085 5. PIZ +4.784 6. BAR +7.715 7. FIS +8.738 8. SAT +10.459 9. COU +16.110 10. WEB +26.600 11. KLI +29.135 12. TRU +34.128 13. HEI +42.037 14. ZON +42.359 15. PTO +49.001 16. MAS +1:13.987 17. BAU +1:28.535 18. BRU +1:32.283
16 1. BUT 23:24.649 2. ALO +2.665 3. MOY +4.647 4. BAR +8.091 5. PIZ +8.713 6. FIS +9.034 7. SAT +10.537 8. COU +16.476 9. WEB +27.312 10. MSC +28.410 11. KLI +32.180 12. TRU +35.413 13. HEI +43.393 14. ZON +44.448 15. PTO +51.123 16. MAS +1:14.366 17. BAU +1:32.736 18. BRU +1:38.828
17 1. BUT 24:48.322 2. ALO +3.022 3. MOY +4.764 4. BAR +8.250 5. FIS +9.097 6. SAT +11.077 7. COU +16.713 8. WEB +27.795 9. MSC +28.415 10. PIZ +32.683 11. KLI +34.329 12. TRU +36.566 13. HEI +44.518 14. ZON +46.120 15. PTO +53.667 16. MAS +1:14.571 17. BAU +1:39.401 18. BRU +1:44.648
18 1. BUT 26:12.248 2. ALO +2.862 3. MOY +4.373 4. BAR +7.524 5. FIS +8.413 6. SAT +10.948 7. COU +18.258 8. WEB +27.919 9. MSC +28.598 10. PIZ +31.707 11. KLI +35.187 12. TRU +37.632 13. HEI +45.569 14. ZON +46.515 15. PTO +55.711 16. MAS +1:14.766 17. BAU +1:43.695 18. BRU +1:49.053
19 1. BUT 27:36.292 2. ALO +2.899 3. MOY +4.274 4. BAR +6.900 5. SAT +10.743 6. FIS +11.256 7. COU +18.657 8. WEB +28.915 9. MSC +29.468 10. PIZ +30.991 11. KLI +36.044 12. TRU +38.112 13. HEI +46.517 14. ZON +47.536 15. PTO +57.762 16. MAS +1:14.908 17. BAU +1:47.680 18. BRU +1:52.389
20 1. BUT 29:00.357 2. ALO +2.717 3. MOY +3.809 4. BAR +6.015 5. SAT +10.069 6. COU +18.005 7. MSC +29.870 8. WEB +30.918 9. PIZ +31.399 10. FIS +34.648 11. KLI +36.945 12. TRU +39.004 13. HEI +47.410 14. ZON +48.206 15. PTO +59.218 16. MAS +1:14.567 17. BAU +1:51.370 18. BRU +1:57.390
21 1. BUT 30:24.293 2. ALO +2.308 3. MOY +3.544 4. BAR +5.224 5. SAT +9.662 6. COU +17.600 7. MSC +29.195 8. WEB +32.041 9. PIZ +32.526 10. FIS +34.933 11. KLI +38.895 12. TRU +40.277 13. HEI +48.186 14. ZON +48.871 15. PTO +1:00.485 16. MAS +1:14.247 17. BAU +1:55.711 18. BRU +2:02.354
22 1. BUT 31:47.835 2. ALO +2.291 3. MOY +3.609 4. BAR +4.771 5. SAT +9.509 6. COU +17.230 7. MSC +29.618 8. PIZ +33.567 9. WEB +34.666 10. FIS +35.464 11. KLI +40.100 12. TRU +41.616 13. HEI +49.092 14. ZON +50.968 15. PTO +1:02.284 16. MAS +1:14.245 17. BAU +2:01.623 18. BRU +2:05.927
23 1. BUT 33:11.568 2. ALO +1.876 3. MOY +3.357 4. BAR +4.119 5. SAT +8.879 6. COU +16.458 7. MSC +28.356 8. PIZ +33.149 9. FIS +36.594 10. WEB +37.255 11. KLI +41.725 12. TRU +42.985 13. HEI +49.525 14. ZON +51.596 15. PTO +1:03.660 16. MAS +1:13.835 17. BAU +2:06.455 18. BRU +2:09.937
24 1. BUT 34:35.515 2. ALO +1.281 3. MOY +2.993 4. BAR +3.482 5. SAT +8.241 6. COU +15.400 7. MSC +26.969 8. PIZ +32.212 9. FIS +35.962 10. WEB +37.757 11. KLI +42.514 12. TRU +45.454 13. ZON +52.043 14. HEI +53.373 15. PTO +1:04.962 16. MAS +1:13.486 17. BAU +2:11.535 18. BRU +2:12.361
25 1. BUT 35:58.987 2. ALO +1.483 3. MOY +2.539 4. BAR +4.193 5. SAT +7.985 6. COU +14.944 7. MSC +25.981 8. PIZ +31.631 9. FIS +35.638 10. WEB +38.379 11. KLI +43.934 12. TRU +47.636 13. ZON +52.506 14. PTO +1:08.573 15. MAS +1:13.390 16. HEI +1:24.822 17. BAU +2:15.626 18. BRU +2:15.986
26 1. BUT 37:22.954 2. ALO +1.098 3. MOY +1.655 4. BAR +3.369 5. SAT +7.113 6. COU +17.590 7. MSC +24.413 8. PIZ +30.503 9. FIS +34.785 10. WEB +37.964 11. KLI +43.744 12. TRU +47.971 13. ZON +52.944 14. PTO +1:09.707 15. MAS +1:12.953 16. HEI +1:29.373 17. BAU +2:18.894 18. BRU +2:20.036
27 1. BUT 38:46.374 2. ALO +0.963 3. MOY +1.667 4. BAR +3.916 5. SAT +6.820 6. MSC +23.310 7. PIZ +29.969 8. FIS +34.555 9. WEB +38.402 10. COU +44.555 11. KLI +45.437 12. TRU +48.479 13. ZON +55.804 14. PTO +1:10.865 15. MAS +1:12.848 16. HEI +1:33.689 17. BAU +2:23.731 18. BRU +2:24.198
28 1. BUT 40:09.609 2. ALO +1.041 3. MOY +1.595 4. BAR +3.244 5. SAT +6.809 6. MSC +21.974 7. PIZ +29.236 8. FIS +34.282 9. WEB +38.709 10. COU +45.366 11. KLI +47.047 12. TRU +49.322 13. ZON +58.052 14. PTO +1:12.073 15. MAS +1:13.125 16. HEI +1:36.648 17. BAU +2:27.508 18. BRU +2:27.829
29 1. BUT 41:32.561 2. ALO +1.253 3. MOY +1.800 4. BAR +6.598 5. SAT +6.790 6. MSC +21.018 7. PIZ +29.103 8. FIS +34.272 9. WEB +39.017 10. COU +46.262 11. KLI +47.527 12. TRU +50.353 13. ZON +59.107 14. PTO +1:13.433 15. MAS +1:13.850 16. HEI +1:39.667 17. BAU +2:31.131 18. BRU +2:35.742
30 1. BUT 42:55.446 2. ALO +1.544 3. MOY +2.102 4. SAT +6.812 5. MSC +20.146 6. BAR +26.986 7. PIZ +29.584 8. FIS +34.307 9. WEB +39.304 10. COU +47.225 11. KLI +48.430 12. TRU +51.342 13. ZON +1:00.927 14. PTO +1:15.629 15. MAS +1:15.890 16. HEI +1:42.668 17. BAU +2:34.862
31 1. BUT 44:18.355 2. ALO +1.516 3. MOY +2.313 4. SAT +6.585 5. MSC +19.622 6. BAR +25.855 7. PIZ +29.259 8. FIS +34.863 9. WEB +39.847 10. COU +48.213 11. TRU +52.113 12. KLI +53.263 13. ZON +1:02.292 14. MAS +1:17.116 15. PTO +1:18.715 16. HEI +1:45.769 17. BAU +2:38.309
32 1. BUT 45:41.069 2. ALO +1.745 3. MOY +2.528 4. SAT +6.531 5. MSC +18.709 6. BAR +24.966 7. PIZ +28.791 8. FIS +35.106 9. WEB +43.723 10. COU +49.863 11. TRU +52.866 12. ZON +1:03.369 13. MAS +1:17.479 14. KLI +1:19.413 15. PTO +1:22.743 16. HEI +1:49.198 17. BAU +2:46.733
33 1. BUT 47:04.144 2. ALO +5.422 3. MOY +6.328 4. SAT +9.791 5. MSC +17.169 6. BAR +24.234 7. PIZ +28.023 8. FIS +34.907 9. COU +50.895 10. TRU +53.251 11. ZON +1:07.755 12. WEB +1:07.878 13. KLI +1:20.594 14. MAS +1:22.481 15. PTO +1:30.060 16. HEI +1:51.476 17. BAU +3:16.430
34 1. BUT 48:31.532 2. MSC +11.317 3. BAR +18.593 4. PIZ +25.249 5. ALO +26.526 6. MOY +28.688 7. SAT +31.201 8. FIS +31.853 9. COU +47.781 10. TRU +53.209 11. WEB +1:04.050 12. KLI +1:18.696 13. ZON +1:28.820 14. MAS +1:43.565 15. HEI +1:52.275 16. BAU +3:16.993
35 1. MSC 50:04.210 2. BAR +7.651 3. BUT +15.587 4. ALO +17.866 5. PIZ +20.435 6. MOY +21.351 7. SAT +21.936 8. FIS +23.709 9. COU +39.263 10. WEB +55.275 11. TRU +1:08.373 12. KLI +1:10.693 13. ZON +1:19.781 14. MAS +1:34.610 15. HEI +1:45.718 16. BAU +3:12.338
36 1. MSC 51:29.457 2. BAR +4.051 3. BUT +14.095 4. ALO +15.874 5. SAT +21.676 6. FIS +22.685 7. MOY +23.822 8. COU +38.191 9. PIZ +42.202 10. WEB +54.287 11. TRU +1:07.786 12. KLI +1:14.781 13. ZON +1:19.033 14. MAS +1:33.111 15. HEI +1:48.206 16. BAU +3:16.146
37 1. BAR 52:55.181 2. BUT +12.103 3. ALO +13.585 4. MSC +19.900 5. SAT +21.574 6. MOY +24.087 7. FIS +25.323 8. COU +36.611 9. PIZ +38.961 10. WEB +52.907 11. TRU +1:06.236 12. ZON +1:17.701 13. KLI +1:29.136 14. MAS +1:30.995 15. HEI +1:49.731 16. BAU +3:18.772
38 1. BAR 54:16.561 2. BUT +14.596 3. ALO +15.471 4. MSC +20.574 5. SAT +24.015 6. MOY +27.871 7. COU +39.561 8. PIZ +40.913 9. FIS +50.027 10. WEB +56.256 11. TRU +1:09.612 12. ZON +1:20.831 13. KLI +1:32.751 14. MAS +1:33.666 15. HEI +1:54.398 16. BAU +3:26.010
39 1. BAR 55:38.242 2. BUT +16.882 3. ALO +18.036 4. MSC +20.867 5. SAT +26.116 6. MOY +30.599 7. COU +41.712 8. PIZ +42.583 9. FIS +52.364 10. WEB +59.230 11. TRU +1:12.047 12. ZON +1:25.224 13. MAS +1:36.672 14. KLI +1:37.771 15. HEI +1:58.496 16. BAU +3:34.580
40 1. BAR 56:59.521 2. BUT +19.363 3. ALO +20.391 4. MSC +22.107 5. SAT +28.756 6. MOY +33.741 7. COU +44.438 8. PIZ +44.992 9. FIS +54.203 10. WEB +1:02.578 11. TRU +1:15.145 12. ZON +1:28.368 13. MAS +1:38.807 14. KLI +1:41.649 15. HEI +2:03.349 16. BAU +3:44.902
41 1. BAR 58:20.567 2. BUT +22.373 3. MSC +23.478 4. SAT +31.539 5. MOY +37.218 6. COU +48.605 7. PIZ +49.247 8. FIS +56.718 9. WEB +1:06.662 10. TRU +1:18.499 11. ZON +1:31.710 12. MAS +1:41.275 13. KLI +1:46.053 14. HEI +2:07.822 15. BAU +3:52.758
42 1. BAR 59:45.502 2. BUT +21.835 3. MSC +21.889 4. SAT +30.232 5. MOY +36.448 6. COU +47.431 7. PIZ +47.984 8. FIS +55.679 9. WEB +1:06.350 10. TRU +1:18.019 11. ZON +1:31.302 12. MAS +1:39.612 13. KLI +1:48.391 14. HEI +2:08.586 15. BAU +3:55.798
43 1. BAR 1h01:27.320 2. MSC +3.269 3. BUT +4.807 4. SAT +12.098 5. MOY +18.374 6. COU +29.260 7. PIZ +29.617 8. FIS +36.973 9. WEB +49.196 10. TRU +1:00.327 11. ZON +1:13.815 12. MAS +1:21.101 13. KLI +1:32.004 14. HEI +1:52.223 15. BAU +3:42.512
44 1. BAR 1h02:49.826 2. MSC +3.848 3. BUT +6.115 4. SAT +13.246 5. MOY +19.598 6. COU +30.549 7. PIZ +31.011 8. FIS +37.413 9. WEB +51.752 10. TRU +1:03.244 11. ZON +1:15.504 12. MAS +1:21.788 13. KLI +1:34.947 14. HEI +1:56.925 15. BAU +3:47.142
45 1. BAR 1h04:13.109 2. MSC +3.007 3. BUT +6.570 4. SAT +13.592 5. MOY +20.255 6. COU +30.830 7. PIZ +31.473 8. FIS +37.041 9. WEB +53.135 10. TRU +1:03.760 11. ZON +1:16.709 12. MAS +1:21.657 13. KLI +1:36.159 14. HEI +1:58.935 15. BAU +3:50.363
46 1. BAR 1h05:36.357 2. MSC +1.983 3. BUT +6.935 4. SAT +13.992 5. MOY +20.304 6. COU +31.091 7. PIZ +31.486 8. FIS +36.702 9. WEB +54.100 10. TRU +1:04.352 11. ZON +1:17.599 12. MAS +1:22.556 13. KLI +1:39.002 14. HEI +2:00.865 15. BAU +3:57.673
47 1. BAR 1h06:59.627 2. MSC +1.089 3. BUT +7.332 4. SAT +14.578 5. MOY +20.948 6. COU +31.400 7. PIZ +32.159 8. FIS +37.783 9. WEB +54.861 10. TRU +1:05.386 11. ZON +1:18.241 12. MAS +1:25.648 13. KLI +1:40.495 14. HEI +2:03.073 15. BAU +4:00.891
48 1. BAR 1h08:22.825 2. MSC +1.308 3. BUT +7.886 4. SAT +14.598 5. MOY +21.875 6. COU +31.727 7. PIZ +32.274 8. FIS +37.219 9. WEB +55.539 10. TRU +1:06.452 11. ZON +1:19.348 12. MAS +1:25.773 13. KLI +1:41.835 14. HEI +2:04.597 15. BAU +4:04.353
49 1. BAR 1h09:45.835 2. MSC +0.842 3. BUT +8.630 4. SAT +14.927 5. MOY +23.038 6. COU +31.923 7. PIZ +32.493 8. FIS +37.192 9. WEB +56.089 10. TRU +1:06.861 11. ZON +1:19.970 12. MAS +1:26.125 13. KLI +1:42.763 14. HEI +2:06.245 15. BAU +4:08.236
50 1. BAR 1h11:08.889 2. MSC +0.981 3. BUT +8.930 4. SAT +15.133 5. MOY +24.898 6. COU +31.945 7. PIZ +32.602 8. FIS +36.767 9. WEB +56.624 10. TRU +1:07.134 11. ZON +1:20.494 12. MAS +1:26.012 13. KLI +1:43.595 14. HEI +2:08.176 15. BAU +4:15.084
51 1. BAR 1h12:31.840 2. MSC +1.142 3. BUT +9.254 4. SAT +15.329 5. MOY +26.485 6. COU +32.041 7. PIZ +32.340 8. FIS +36.431 9. WEB +56.905 10. TRU +1:07.112 11. ZON +1:21.787 12. MAS +1:26.121 13. KLI +1:44.735 14. HEI +2:09.953
52 1. BAR 1h13:55.100 2. MSC +0.949 3. BUT +9.161 4. SAT +14.973 5. MOY +29.749 6. COU +33.421 7. PIZ +33.989 8. FIS +36.026 9. WEB +57.019 10. TRU +1:06.707 11. ZON +1:21.937 12. MAS +1:27.168 13. KLI +1:45.124 14. HEI +2:11.292
53 1. BAR 1h15:18.448 2. MSC +1.347 3. BUT +10.197 4. SAT +15.370 5. MOY +32.352 6. COU +33.439 7. PIZ +33.752 8. FIS +35.431 9. WEB +56.761 10. TRU +1:06.316 11. ZON +1:22.531


Raw data © Fédération Internationale de l'Automobile, 8 Place de la Concorde, 75008 Paris, France.
© 1995-2005 Kaizar.Com, Inc. . This service is provided under the Atlas F1 terms and conditions.
Please Contact Us for permission to republish this or any other material from Atlas F1.